SMACS

SMACS vil bruke den samlede kompetansen til partnerne i maritim opplæring og søk og redning til å utvikle et treningsprogram og en manual for beredskap og overlevelse med fokus på behovene til mindre næringsdrivende innenfor handel og fiske og til fritidsfartøy som opererer i krevende arktiske havområder.

Programmet skal utvikle kurspakker og e-læringsverktøy som bruker både virtuelle simulatorer og praktiske scenarier, støttet av avansert teknologi. Øvingsopplegget vil bli utformet for å kunne leveres av lokale opplæringsorganisasjoner over hele NPP regionen.

 

Norsk prosjekteier

Norsk selskap for skibbrudnes redning (NSSR)

Prosjektperiode

01.07.2012 - 30.06.2014

Budsjett

Total: 1 184 011 €

Andre partnere

NAFC Marine Centre, UHI, Scotland
Swedish Sea Rescue Society, Sweden
Chalmers University of Technology, Sweden
ICE-SAR , Iceland.