Selen – vår felles ressurs

Traditionellt har Sälen varit en resurs för kustbefolkningen, både i Kvarkenområdet och i Helgeland. Jaktförbudet de senaste åren har gjort att bestånden ökat och blivit ett problem för fiskerinäringen.

Norsk prosjekteier

Nordland fylkeskommune

Kontakt

  • Storm, Anita

Prosjektperiode

02.10.2003 - 31.12.2005

Budsjett

Norsk bidrag: 927000 Kjell

Total: 584010 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.kvarken.org/grasal