Scandinavian Heartland – Business Improvement

Scandinavian Heartland er et samarbeid mellon Fjellregionen i Norge och Dalarna i Sverige for å øka sysselsetting og tilflytting. Prosjektet Business Improvement støttar bedrifter og kommuner i deres innovasjonsarbeid. Detta gjør vi ved utveksling av metoder over grensen og testing av utviklingsmetoder som er nye for bedrifter og kommuner.

Prosjektet arbeider med å utvikle 5 metoder:
Knowledge Transfer Partnership (KTP)
Skreddarsydd Masseproduktion
Business Improvement Districts (BID)
Tidlig dialog ved offentlig innkjøp
Flerkulturell verdiskaping

Norsk prosjekteier

Fjellregionen

Prosjektperiode

01.05.2015 - 30.04.2018

Prosjektnettside

http://www.scandheart.org/