Riktig valg for meg

Prosjektet skal forberede en søknad om et hovedprosjekt for styrking av yrkesutdanningen. Målet er å bidra til at elever tar bevisste yrkesvalg. Prosjektet ønsker å bidra til å påvirke elever til å ta utradisjonelle valg som ikke baserer seg på forutbestemte meninger, normer og kjønnsbarrierer.

Norsk prosjekteier

Etterstad videregående skole

Prosjektperiode

01.02.2011 - 01.07.2011

Budsjett

Total: 49.981 €

Mer om prosjektet