Recruit and Retain

Rekruttere og beholde er et prosjekt som ser etter løsninger på vedvarende problem med vanskeligheter med å rekruttere og beholde høyt kvalifisert arbeidskraft til å jobbe i offentlig sektor i distriktene i Nord-Europa.

Prosjektet tar spesielt opp spørsmål og løsninger med hensyn til de som arbeider innenfor helsesektoren, utdanning, sosiale tjenester, brann og ambulanse og lokal
offentlige tjenesteyting.

Norsk prosjekteier

Finnmark fylkeskommune

Prosjektperiode

01.06.2011 - 30.06.2014

Budsjett

Total: 2 997 271 €

Andre partnere

The Agency of Health and
Protection,
Greenland
FSA University Hospital,
Iceland.
County council of
Västerbotten, Emergency
& Disaster Medical Centre
+ Storuman Health Care
Center,
Sweden
The University Court of the
University of Aberdeen,
Centre for Rural Health,
Scotland
Northern Ontario School of
Medicine,
Canada
Cooperation and Working
Together (CAWT),
Northern_Ireland