Pre-ESC

Formålet med hovedprosjektet ESC er å utvikle teknologi, midler og standarder for intelligent
kontroll av energiforbruk, fornybar småskala energiproduksjon og energilagringen for sikker tilgjengelighet av energi for bygdesamfunn.

Intelligens til balanse og kontroll kan oppnås ved å koble hjemmets apparater og andre enheter til et kommunikasjonsnettverk, for å kontrollere hjems hvitevarer samt VVS og andre enheter og til slutt ved å evaluere de oppnådde fordelene for forbrukere, energiprodusenter, energidistributører og andre interessenter.

Norsk prosjekteier

Norut, Narvik

Prosjektperiode

15.02.2012 - 02.05.2012

Budsjett

Total: 30 000 €

Andre partnere

Lews Castle College /UHI,
NPP 2007-2013 Project Booklet page 56 of 88
Engineering Department,
Scotland
Sustainable Energy
Authority of Ireland,
Ireland.