POSSE

ITS som køfri-brikker, systemer for sanntidsinformasjon for kollektivtrafikk og lignende er viktige for å fremme bærekraftig og kostnadseffektiv kollektivtransport. Mangel på åpne spesifikasjoner og standarder begrenser imidlertid effektiv ITS-løsninger for lokale myndigheter.

POSSE har som mål å oppmuntre til bruk av ITS for bærekraftig bytransport gjennom å overføre god praksis fra Storbritannia og Tyskland. POSSE skal også bidra til å utvikle implementeringsplaner for ITS basert på åpne standarder.

Partnerskapet omfatter 10 organisasjoner fra 8 land.

POSSE er et akronym for prosjektets fullstendige tittel Promotion of Open Specifications and Standards in Europe.

Norsk prosjekteier

Statens vegvesen

Prosjektperiode

01.01.2012 - 31.12.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 1133565 Kjell

Total: 1937763 €

Andre partnere

Klaipeda, LT
Burgos, ES
La Spezia, IT
Pisamo Spa, IT
Transport Research Centre CDV, CZ
POLIS, BE
UTMC Ltd, UK
OCA e.V., DE