Plupp – fortelling om de usynlige i fjellet

Prosjektet skal formidle samisk språk og kultur for barn gjennom en teateroppsetning basert på Inga Borgs barnebøker om figuren Plupp.

Et utvalg av bøkene skal dramatiseres og forestillingen skal vise og formidle samisk kultur og naturforståelse på en enkelt, pedagogisk og underholdende måte for barn i småskolealder. I bøkene beskrives det mytiske forholdet i samisk tradisjon mellom menneske og forfedre, naturkrefter og guder på en enkel og jordnær måte. Sentralt står forståelsen av naturen som et levende vesen, som også er sentralt i samisk kultur.

Forestillingen skal spilles over hele det sørsamiske området, og vil kombinere sørsamisk terminologi for dyr og natur med skandinavisk språk og joik. Undervisningsmateriale skal sendes ut til skolene i forkant som forberedelse. På den måten vil prosjektet lage en arena for felles opplevelse av samisk språk, musikk og kultur for å avdramatisere det samiske og vise på hvor mye som er felles.

Norsk prosjekteier

Åarjelhsaemien Teatere

Prosjektperiode

01.01.2015 - 31.12.2017

Budsjett

Norsk bidrag: 1 200 000 Kjell

Total: 317 073 €

Andre partnere

Beaivvas Sámi Nasjonalteahter

Høgskolen i Nord-Trøndelag