Northern Connections

Northern Connections: Strategic Transnational Cluster Cooperation – unlocking the potential for regional innovation

Prosjektet har som mål å styrke grønn innovasjon, fornybar og miljøvennlig teknologi gjennom å styrke det internasjonale samarbeidet mellom privat og offentlig sektor i regionen. To norske partnere, OREEC og Oslo Kommune, deltar i prosjektet. Akershus fylkeskommune er i tillegg assosiert partner i prosjektet.

 

Norsk prosjekteier

OREEC og Oslo kommune

Prosjektperiode

01.11.2016 - 30.04.2020

Budsjett

Norsk bidrag: 273 229 €

Total: 5 285 707 €

Andre partnere

Region Midtjylland (DK)
Region Nordjylland (DK)
Innovatum AB (SE)
Region Syddanmark (DK)
Scottish Enterprise (UK)
Sustainable Business Hub (SE)
vzw i-Cleantech Vlaanderen – innovatie in Cleantech (BE)
Stichting Energy Valley (NL)
HafenCity Unviersität Hamburg (DE)
Aalborg Kommune (DK)
Business Region Göteborg AB (SE)
Schleswig-Holstein (DE)
CLEAN (DK)
Erneuerbare Energien Hamburg Clusteragentur GmbH (DE)
Freie und Hansestadt Hamburg (DE)
Aarhus Kommune (DE)
Gemeente Alkmaar (NL)
Falkirk Council (UK)