No Cry 2

Prosjektet er en videreføring av prosjektet No Cry og skal utvikle en virtuell inkubatortjeneste for den kreative sektor for å spre kunnskap, styrke nettverksarbeid og støtte næringsutvikling blant unge kreative aktører i Nordlig periferi-området. Prosjektet sikter mot å øke den økonomiske veksten ved å styrke nettverksarbeid innen kunnskap og entrepenørkultur over grensen i den kreative sektoren.

 

Norsk prosjekteier

Troms fylkeskommune

Prosjektperiode

01.01.2011 - 31.12.2013

Budsjett

Total: 992 907 €

Prosjektnettside

http://www.creativeyouth.eu/

Andre partnere

Partners
Kemi-Tornio University of
Applied Science,
Finland.
The Nerve Centre,
Northern_Ireland.