MyHealth@Age

MyHealth @ Age har som mål å forbedre helse og sikkerhet hos eldre mennesker som bor i urbane og landlige områder i regioner i programområdet Nordlig Pereferi. Gjennom samarbeid med eldre mennesker og krav fra helse- og velferdsorganisasjoner vil behov bli kartlagt og nye tiltak for bedre omsorg bli gjort tilgjengelig for målgruppen. Dette gjelder blant annet forventet funksjonalitet mobile trygghetsalarmer, foreskrevet egenbehandling og sosiale nettverk. De nye produktene og tjenestene vil bli evaluert og forbedret gjennom etterfølgende feltforsøk.

 

Norsk prosjekteier

Norsk senter for telemedisin, Univeristetssykehuset for Nord-Norge i Tromsø

Prosjektperiode

06.07.2007 - 31.10.2007

Budsjett

Total: 30 000 €

Andre partnere

The Norwegian Centre for Telemedicine (NST), University Hospital of North Norway HF, Norway
University of Ulster, Londonderry, Northern Ireland.