Medi@TIC

Audiovisuell næring er også viktig for den norske partneren, Kristiansand kommune, som også har til hensikt å involvere en bredere trippel helix-klynge regionalt i prosjektet. Prosjektet har i alt 10 partnere fra 8 land.

Prosjektets originaltittel: Regional Policies for Information Society & ICT development in the audiovisual sector.

Norsk prosjekteier

Kristiansand kommune

Prosjektperiode

02.01.2012 - 31.12.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 982078 Kjell

Total: 1828132 €

Andre partnere

San Sebastian, ES
Cork Institute of Technology, IE
ERNACT EEIG, IE
Vidzeme planning region, LV
Local Council’s Association, MT
Bielsko-Biala, PL
Genoa, IT
Derry, UK