Med jojk som utgångspunkt

Norsk prosjekteier

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2005 - 30.06.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 2780000 Kjell

Total: 644250 €