Kultur og næringsliv på Nordkalotten

Gjennom Nordkalottkonferansen i Harstad i 2012 skal det settes søkelys på hvordan satsing på kultur på Nordkalotten kan styrke bosetting og bolyst og skape næringsvirksomhet i regionen.

Kultursamarbeidet på tvers av landegrensene skal fremme forståelse og bidra til innovasjon og vekst.

Norsk prosjekteier

Nordisk informasjonskontor

Kontakt

  • Hanssen, Guri

    Nordisk informasjonskontor

    +47 78 43 41 44

    +47 414 70 669

    Send e-post

Prosjektperiode

01.08.2011 - 31.07.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 827320 Kjell

Total: 274.665 €

Andre partnere

Foreningen Norden
Pohjola-Norden Lapin piiri Ry