Kraftledninger – Mellom skole og arbeidsliv

Fremtidens arbeidstagere sitter i klasserommet. For å kunne løse fremtidens sysselsettingutfordringer trenger man «kraftledninger» som binder sammen skole, næringsliv og arbeidskraft. Prosjektet vil bidra til at nettverk mellom de ulike aktørene på lokalt, regionalt og interregionalt nivå etableres. Prosjektet gjennomføres av Innovatum, Inspira, skoler og næringsliv i grenseregionen Østfold-Fyrbodal. 

Norsk prosjekteier

Inspira Science Center

Kontakt

Prosjektperiode

31.01.2019 - 31.01.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 301 516 EUR

Total: 1 750 218 €