Kompetensutveckling Elkraft

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Østfold

Kontakt

  • Arntsen, Even

Prosjektperiode

01.09.2006 - 30.06.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 314000 Kjell

Total: 68900 €