ITTS

Internasjonale kliniske nettverk vil påvirkes for å fremme kunnskapsutveksling. Næringsutvikling skal sørge for at investeringer oppnår sitt mål. Ti demonstrator-prosjekter innen temaene video-konsultasjon, mobil selvledelse, og hjemmebaserte helsetjenester vil være implementert i seks samarbeidsland. Ytterligere to land vil aktivt observere prosessen.

Prosjektet skal dokumentere og formidle fordelene av telemedisinske løsninger i hele programområdet og videre utover.

Norsk prosjekteier

Norsk senter for telemedisin, Univeristetssykehuset for Nord-Norge i Tromsø

Prosjektperiode

01.09.2011 - 31.12.2013

Budsjett

Total: 2 321 754 €

Andre partnere

Oulu Arc Subregion,
Finland
The National University of
Ireland,
Ireland
European Centre for
Connected Health,
Northern_Ireland
County Council of
Västerbotten,
Sweden