IndustriCollege Indre Skandinavien

Vi tar utgangspunkt i lokalisering av industrien og klyngedannelser og ser dette opp mot utvikling av et effektivt utdanningssamarbeid for etter og videreutdanning av operatører i industrien i Indre Skandinavia. Delaktivitetene er; Kartlegging og utredning -Nettverksbygging i triple helix – Pilotforsøk industriutdanning – Underlag for videre arbeid – NyskapingSkandinavia.

 

Norsk prosjekteier

Norges Byggskole Stiftelse

Prosjektperiode

01.09.2006 - 15.12.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 1275000 Kjell

Total: 257416 €