IKON – Interregionalt KulturOpplevelsesNettverk

Prosjektet har til formål å styrke besøksnæringen i regionen, øke kompetansen og bryte ned grensehindringer. Dette skal skje gjennom en satsning på formidling, felles aktiviteter (events), felles og styrket markedsføring. Aktivitetene i prosjektet skal blant annet øke antall besøkere ved de ulike destinasjonene med 350.000 per år, styrke helårsturismen og skape kunnskapsbaserte kulturopplevelser.
IKON forener 47 museer, universiteter, kommuner og regioner i Nord-Jylland, Vest-Sverige og Syd-Norge i et stort prosjekt som har som mål å trekke flere besøkende til området hele året. IKON-prosjektet omfatter festninger, slott og herregårder og det felles hav som forener de tre nabolandene. Nettopp det å betone fellesskapet og den spennede og levende historien er sentralt i prosjektet. Ved å utveksle erfaringer og kunnskap skal attraktiviteten til hele regionen økes.

Norsk prosjekteier

Fredrikstad kommune

Prosjektperiode

01.06.2009 - 30.05.2012

Budsjett

Total: 8 156 625 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Länsmuseet Varberg
Lysekils kommun
Gunnebo Slott och Trädgårdar AB
Tjörns kommun
Orust kommun
Sotenäs kommun
Tanums kommun
Stenungsunds kommun
Kungälvs kommun
Bohusläns museum
Kungsbacka kommun
Tjolöholms slott
Statens fastighetsverk
Region Halland
Västra Götalandsregionen
Gränskommittén
Kragerø Kommune
Norsk Sjøfartsmuseum
Forsvarsbygg/Nasjonale Festningsverk
Telemarks museum
Vestregionen
Röyken kommune
Hole kommune
Hurum kommune
Drammen kommune
Asker kommune
Högskolen i Oslo
Handelshøyskolen BI Kristiansand
Fredrikstad museum
Telemarks Fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
RUP, Nedre Glomma
Nedre Eiker kommune
Kulturarv Nord
Skagen By- og Egnsmuseum
Skagens museum
Try museum
Bangsbo Museum og Arkiv
Limfjordsmuseet
Sæby Museum
Vendsyssel Historiske Museum
Museet for Thy og Vester Hanherred
APEX/Aalborg Universitet
Göteborgs Universitet, Handelshögskolan, Centrum för Turism
Østfoldforskning AS