ICH North

ICH North – Passing On Our Musical Heritage

Prosjektet ICH North – Passing On Our Musical Heritage har som mål å øke synlighet og tilgjengelighet av musikalsk kulturarv. I dette tilfellet dreier det seg om folkemusikk og joik i Aurora-regionen. Dette skjer i tett samarbeid med aktive musikkmiljøer, samlinger, museer og arkiver. Prosjektet handler om å bygge broer mellom utøvere, institusjoner, festivaler og andre aktører.

I samsvar med UNESCOs konvensjon om vern av immateriell kulturarv (2003) har prosjektet en tilnærming basert på «bottom-up»-tenkning og samskaping. Slik kan musikkmiljøe inngå partnerskap med institusjoner og læringsarenaer basert på egne premisser.

Aktivitetene er strukturert i fem work packages. Disse handler blant annet om utvikling av et digitalt kart som presenterer musikkeksempler og gir innblikk i musikers praksis. Det produseres også informasjonsmateriell og læringsressurser for ulike formål, inkludert personer med ansvar for kulturvern og -formidling. En av arbeidspakkene skal utvikle en grenseoverskridende plattform for musikere og entreprenører. Det skal inneholde promotering og branding av musikalske produkter og kulturell turisme. En felles strategi for samarbeid om vern av immateriell kulturarv skal tegne opp et fremtidsperspektiv for regionen, mens et åpent nettbasert kurs (MOOC) formidler prosjektets resultater til en global målgruppe.
Prosjektet har en varighet på 3 år.

Norsk prosjekteier

UiT - Norges arktiske universitet

Kontakt

Prosjektperiode

01.02.2023 - 31.12.2025

Budsjett

Norsk bidrag: 1.188.449 NOK NOK

Total: 1.171.212 € €

Andre partnere

Kulturens Bildningsverksamhet (KBV)
Kansaanmusikki-instituutti ry (Det Finske Folkemusikkinstititutt)
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi/Yrkeshögskolan NOVIA