Hav møter land

Prosjektet skal bidra til langsiktig, bærekraftig verdiskaping basert på ressursene i hav- og kystområdene i Kattegat/Skagerrak-regionen. Prosjektet er et samarbeid mellom 24 partnere i Norge, Sverige og Danmark.

Fokusområder for Hav møter land er:
* Klima
* Vannforvaltning
* Kyst og hav
* Samordning og informasjon

Norsk prosjekteier

Østfold fylkeskommune

Prosjektperiode

01.09.2010 - 31.08.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 5643430 Kjell

Total: 3.844.689 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Vestfold fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Fylkesmannen i Østfold,
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Århus universitet
Göteborgs universitet
SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut)
Region Halland
Orust kommune
Kungsbacka kommune
Sotenäs kommune
Lysekil kommune
Falkenberg kommune
Naturvårdsverket
Artdatabanken
Västra Götalandsregionen