Green Drive

Det skal etableres en faktabase utifra aktuelle utredninger og rapporter og kommunenes erfaringer fra anskaffelse og bruk av ladbare elektriske kjøretøy og biogassbiler. Informasjonen skal spres på en profesjonell måte for å øke engasjementet og bygge handlingskompetanse i kommunene i regionen.

Kommunene skal samles på seminarer om tilstanden innen teknologi, miljøkrav ved offentlige anskaffelser av kjøretøy og tilretteligging for ladbare kjøretøy i areal- og transportplanlegging. Gjennom demonstrasjoner og prøvekjøring skal et antall kommuner få testet elkjøretøyer, og erfaringene skal deles gjennom tilrettelagte nettverkstreff for kommunene.

Partnere i prosjektet er energikontorene i Värmland, Dalarna/Gävleborg og Hedmark og Oppland. Det er tett samarbeid i prosjektet mellom fylkeskommuner, regioner og energiselskap.

Norsk prosjekteier

Energiråd Innlandet

Prosjektperiode

01.09.2012 - 31.08.2013

Mer om prosjektet