Gemensam metodutveckling mellan 4 museer

Metodutvecklingen ska både resultera i ett utökat samarbete i fråga om pedagogik, planering och marknadsföring men ska också visa nya sätt att koppla skeenden ur regionens gemensamma historia till dagsaktuella frågor i regionen. Metoderna ska prövas genom att de fyra museerna går samman om att skapa en dramatiserad framställning av unionsupplösningens förspel och dramatiska förlopp, som det kunde upplevas av vanliga människor i Röros, Funäsdalen, Meråker (Sverresborg) och Näsgården (Jamtli). Mål: Utvecklat nya förmedlingsmetoder – levandegöra den gemensamma kulturhistorien på fyra platser i regionen. Ett nära samarbete mellan de fyra museerna.

Norsk prosjekteier

Trøndelag Folkemuseum

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2004 - 31.12.2005

Budsjett

Norsk bidrag: 1153888 Kjell

Total: 231280 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.sverresborg.no/