Framtidens tilgang på kunnskap og kompetanse i eldreomsorgen

Norsk prosjekteier

Marker kommune

Prosjektperiode

15.10.2008 - 31.07.2009

Budsjett

Norsk bidrag: 200000 Kjell

Total: 38068 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Årjäng kommune