Forprosjektering av Jojkprojekt

De fleste som bor i dette område idag har en vag kunskap om jojk som kulturuttrykk. De som arbeider i kultursektoren har større kunskaper om musikktraditioner fra andre kulturer i andre deler av verden en den samiske musikken – jojk. Det eksisterer en stor brist på kunskap om jojk. Traditionelt er kunnskapen om og kusten å joike blitt overført muntlig fra generation til generasjon i flere tusen år. Idag har vår del av verden endret seg slik at dette ikke fungerer lenger. Vi bruker mindre tid sammen med de som er kunnskapsbærererne i familien og mer tid i institusjoner. Sammtidig blir vi bombardert av sterke inntrykk fra media. Konsekvensen av dette er at om vi vil formidle kunnskap om joik må det skje i andre sammenhenger enn tidigere. Naturlige institutisjoner kan vara utdanningssystemet, fra førskole til høgdkole. Andre arenaer kan væra konserthaller og media. Skolesystemet kan gi en bred kunnskapsformidling om joik. Konserter og media presantasjoner kan virke motiverende og inspirerende. Projektet retter seg mot begge av disse områdene og sikter mot en bred og markant kompetanseheving av samisk musikktradisjon.

Norsk prosjekteier

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Kontakt

Budsjett

Norsk bidrag: 35000 Kjell

Total: 7420 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.mintweb.no/