Fokus fred – 300 årsmarkering av karolinernas fälttåg – vad har vi lärt oss”

Aktiviteter

A: Programhåndtering og markedsføring
Koordinering og markedsføring av det overordnede programmet, samt stimulere til lokal aktivitet.

 • Få på plass en medie- og markedsføringsstrategi for programmet i Jämtlands län og Trøndelag for 2018/2019 og utføre den.
 • Være sentral aktør for ekstern og intern kommunikasjon rundt 300-års markeringen.
 • Sørge for redaksjonell mediedekning (nyhetsbrev, pressemeldinger etc.).
 • Bistå med koordinering og synkronisering av tidsplan over de ulike aktivitetene.
 • Synkronisering av program, markedsføring og samarbeid med sørlige deler av Sverige og Norge, samt Finland.
 • Invitere viktige PR-personer til viktige arrangementer.
 • Dokumentasjon av markeringsåret i ord og bilder/film.
 • Ha ansvar for interaktiv plattform (www.karoliner.com)
 • Informere lokalt/interregionalt om programhåndtering og markedsføring, samt oppfordre til lokale initiativer for å fylle året med markeringshendelser – stort og smått. Her er JTAK en viktig funksjon i kommunikasjonen med de lokale aktørene.
 • Hjelpe til å kvalitetssikre programinnhold.

B: Lokale aktiviteter og økt attraktivitet:
Stimulere og bidra til lokale aktiviteter.

 • Bidra med katalysatorarbeid, dvs. at prosjektet skal kunne ta direkte kostnader til å aktivere et godt lokalt arrangement som prioriterer og oppfyller søkekriteriene som prosjektet stiller. Denne kostnaden faktureres direkte til prosjektet fra leverandørene. Ingen midler blir gitt som bidrag.
 • Forsøke å stimulere til aktivitet i skolen gjennom for eksempel Den Kulturelle Skolesekken, Skapande Skola mm.
 • Opprette ambulerende aktiviteter som kan brukes i Jämtland-Härjedalen og Trøndelag.

Norsk prosjekteier

Trondheim kommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.08.2017 - 31.03.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 683000 Kjell

Total: 245565 €

Prosjektnettside

http://www.karoliner.com/

Andre partnere

Jämt Trönderska föreningen Armfeldts Karoliner (JTAK) Fylkesmannen i Trøndelag, fylkeskommunene i Trøndelag, Region Jämtland‐Härjedalen och Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsmuseet Jamtli, Trondheim kommune, Rustkammeret, det norske og svenske forsvaret, Naboer AB, Teknikland, Mittnordenkommittén, Kongelige Norske Videnskabers Selskab, alla kommuner som ligger efter fälttågets sträckning + noen till, Finska karolinernätverk, samarbeid med markering lengre sør i Norge og Sverige, Mittnordiska kulturdagarna, Jämt‐Trönderska historiedagarna, militærkulturhistoriske foreninger, en mengde andre foreninger og historielag, skoler og museer.