ESBØ – Et smart og bærekraftig øysamfunn, Orust og Hvaler

Øykommunene Hvaler (Norge) og Orust (Sverige) ønsker å utvikle smarte og bærekraftige øysamfunn gjennom innovasjon og næringsutvikling. Begge øysamfunnene er sårbare med tanke på blant annet fastlandsforbindelser, strøm- og vannforsyning. Men dette åpner også for å tenke nytt og smart innenfor viktige områder som energi, vann, klima og miljø. ESBØ-prosjektet er tuftet på en felles, tydelig idé om hvordan en kan utnytte sine respektive unike øymiljøer til å utvikle bærekraftige og ressurseffektive løsninger som er attraktive for både befolking, næringsliv og besøkende. Prosjektet skal gjennom pilotinstallasjoner og dialog med interessentene teste ut klimasmarte løsninger innenfor sol, vind, vann, havn og samfunnsplanlegging. Disse tiltak skal gi motivasjon og beslutningsunderlag for langsiktige, bærekraftige løsninger som skal bidra til å nå øykommunenes mål om bli energi- og klimanøytrale.

Norsk prosjekteier

Hvaler kommune

Kontakt

  • Bjørn Winther Johansen

    Hvaler Kommune

    97981439

    Send e-post

Prosjektperiode

01.09.2017 - 01.09.2020

Budsjett

Norsk bidrag: 3901978 Kjell

Total: 1393565 €

Andre partnere

Høgskolen i Østfold. Borg Havn IKS