DAA

Ambisjonen er å produsere bedre tjenester innenfor eldreomsorgen på en mer kostnadseffektiv måte. DAA vil levere resultater av stor overføringsverdi også utenfor partnerskapet.

Prosjektets originaltittel: Design led Innovations for Active Ageing

Norsk prosjekteier

Omsorgsbygg Oslo KF

Prosjektperiode

01.01.2012 - 31.03.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 10042447 Kjell

Total: 2119281 €

Andre partnere

Design Flanders, BE
Care Company Antwerp, BE
Norrmalms stadsdelsförvaltning, SE
Culminatum Innovation, FI
Sofia Development Association, BG
IDZ | International Design Center Berlin, DE
Warsawa by, PL
Barcelona Design Centre, ES