CLUSTER: LOWCAP

Lowcap skal utvikle en prosess for utveksling av kunnskap og erfaringer i karbonreduksjon og prosjekter for energieffektivisering i NSR. Denne prosessen bringer sammen viktige resultater og identifiserer synergier mellom samarbeidende prosjekter og relaterte NSRP-prosjekter.

Funnene vil bli konsolidert & diskutert med andre interessenter i NSR, bestående av beslutningstakere og implementers i offentlig sektor samt sluttbrukere fra næringsliv og lokalsamfunn. I kombinasjon med en gjennomgang av EUs programmer og den siste litteraturen, vil Lowcap produsere og formidle politiske råd.

Norsk prosjekteier

Telemark fylkeskommune

Prosjektperiode

01.02.2012 - 06.03.2013

Budsjett

Total: 741 000 €

Andre partnere

United Kingdom
Aberdeen City Council (Representing project BwC)
Dundee College (Representing project North Sea – SEP)

Germany
City of Bremen (Representing project CARE-North)
Jade University of Applied Sciences (Representing project North Sea – SEP)
ICLEI – Local Governments for Sustainability

Norway
Tel Tek
Telemark County Council

Belgium
Intercommunale Leiedal (Representing project North Sea – SEP).