Cinergy

Tanken med Cinergy-prosjektet er å bringe såkalte kreative industrier (CI) og tradisjonell industri (TI) sammen og legge til rette for samarbeidet mellom disse. I disse kreative møtene kan noe nytt skje og innovative produkter og tjenester kan dukke opp gjennom samarbeid.

Cinergy-prosjektet handler ikke bare om den kreative industrien og tradisjonelle bransjer – det handler om hva som skjer når de møtes og hvordan vi gjør disse møtene fruktbart.

 

Prosjektperiode

01.01.2011 - 31.12.2013

Budsjett

Total: 1 558 138 €

Prosjektnettside

http://www.cinergy.info/

Andre partnere

Høgskolen i Harstad var opprinnelig norsk partner, men har nå gått ut og fungerer bare som assosisert partner i prosjektet.
Andre:
Kainuu Vocational College,
Finland
Kainuun Etu Oy,
Finland
Almi Företagspartner Mitt
AB,
Sweden
PowerHouse, Municipality
of Kramfors,
Sweden
Verbal Arts Centre,
Northern_Ireland
Rural Area Partnership in
Derry Ltd, RAPID,
Northern_Ireland.