BSC – Blue Supply Chains

Havnene fungerer som økonomiske ryggrader i Østersjøregionen. Samtidig er havnevirksomheten sterkt forurensende og bidrar til utslipp fra godstransport. Selv om utslippene har mange ulike kilder, er en stor del knyttet til havnevirksomheten og til transportkjeder. Havnemyndighetene har bare ansvar for en brøkdel av disse aktivitetene, men er likevel en viktig aktør når det gjelder gjennomføring av utslippsreduserende tiltak. Deres begrensede kunnskap om hvilken rolle de kan ta for å påvirke utslippsreduksjonen samt mangel på samarbeid, hindrer imidlertid gjennomføringen av effektive grønne tiltak.

BSC prosjektet legger opp til en tre-pilar tilnærming til hvordan havnemyndigheter kan bidra til en grønnere havnedrift (elektrifisering av håndteringsutstyr), ved å tilby alternative drivstoff (bunkring og ladestrategi) og ved å presse på for å sette opp grønne transportkjeder (kombinert transport). Gjennom prosjektet skal løsninger utvikles i fellesskap, testes i utvalgte havner, evalueres, justeres og overføres til andre havner. Samarbeid med forskning, private virksomheter og støtteorganisasjoner sikrer involvering av sluttbrukere, høy gjennomførbarhet av resultater og markedsopptak på lang sikt.

Norsk prosjekteier

Shipping & Offshore Network

Kontakt

Prosjektperiode

09.01.2023 - 20.12.2025

Budsjett

Norsk bidrag: ca. 1 mill NOK NOK

Total: 4.598.045 € €

Andre partnere

Rostock Port GmbH, DE
Foundation «Ventspils High Technology Park», LV
Port of Trelleborg, SE
Port of Skagen, DK
Klaipeda Science and Technology Park, LT
MOTUS, PL
Lithuanian Inland Waterways Authority, LT
University of Gdank, PL
Umeå Energy AB, SE
Stena Line GmbH & Co. KG, DE
IVL Swedish Environmental Research institute, SE
Lindholmen Science Park AB, SE
City of Umeå, SE
Port of Umeå, SE
Gdynia Container Terminal Limited Liability Company, PL
Baltic Ports Organization, EE
modility GmbH, DE
German Promotion Centre for Intermodal transport (SGKV), DE