Baltic UKH – Urban Knowledge Hubs

Baltic UKH Urban Knowledge Hubs – Transformative Societal Spaces for Hybrid Libraries in the Baltic Sea Region

BALTIC UKH tar tak i et økende behov for møteplasser over hele Østersjøregionen hvor innbyggerne kan få tilgang til og utveksle pålitelig og forståelig informasjon. Disse møteplassene må være åpne for både digital og fysisk overlevering av informasjon og tjenester, og bør være koblet til både globale informasjonsnettverk og lokalsamfunn.


Digital kompetanse er avgjørende for faglig utvikling og sosiokulturell deltakelse, samt i kampen mot desinformasjon og propaganda. Engasjerte grupper og enkeltpersoner er en nøkkel til å designe vellykkede hybridmøteplasser for informasjonsformidling og kunnskapsutveksling, men det finnes i dag ingen standarder eller snarveier for å designe slike knutepunkt.


Målet med prosjektet er å gi offentlige myndigheter og andre verktøy og metoder for deltakende utforming av tilgjengelige og attraktive informasjonsmøteplasser og tjenester. I tråd med ideen om Urban Knowledge Hubs (UKH), som et nytt konsept, vil prosjektets hovedresultat være en forskningsbasert verktøykasse for konseptualisering og design av slike hybride informasjonsknutepunkter. Verktøykassen skal kunne tilpasses behovene til offentlige myndigheter i byer og i distriktene, samt frivillige organisasjoner og høyere utdanningsinstitusjoner. Prosjektet vil inkludere deling av beste praksis og verktøyene vil bli gjort offentlig tilgjengelig på 5 språk i alle Østersjølandene.

Norsk prosjekteier

Oslo Met - Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

Kontakt

Prosjektperiode

01.08.2023 - 31.07.2025

Budsjett

Norsk bidrag: 433.983 NOK

Total: 494.400 €uro €

Andre partnere

National Library of Latvia, LV
Royal Danish Library, DK

Prosjektet har åtte assosierte partnere fra Tyskland, Danmark, Latvia, Finland og Polen. Nasjonalbiblioteket er medlem av et nettverk av bibliotek, som er assosiert partner i prosjektet. Dette nettverket er lokalisert til Finland.