Baltic GPP

Prosjektperiode

29.09.2011 - 28.09.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 1 577 168 Kjell

Total: 1 477 611 €

Andre partnere

Norske partnere: Direktoratet for forvaltning og IKT (avd. for offentlige anskaffelser), Troms fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Østersjørådet og Miljøverndepartmentet er assosierte partnere.

Swedish Environmental Management Council (SEMCo), Council of the Baltic Sea States Secretariat (CBSS Baltic 21), SKL Kommentus (Kommentus), Motiva, Danish Environmental Protection Agency (Danish EPA, National Procurement Ltd. (NP), Ministry of Environment procurement department, German Federation of Energy and Climate Protection Agencys (eaD).