Aquafima

Konkret ønsker prosjektet blant annet å:

  • Gjennomgå gjeldende nasjonal og EUs fiskeripolitikk.
  • Gi nye impulser og anbefalinger for et integrert fiskeriforvaltningen i Østersjøregionen.
  • Evaluere og vurdere egnede lagringstiltak for ulike fiskearter.
  • Fastslå status og iverksette tiltak i fiskeriforvaltningen i Østersjøregionen.
  • Utvikle ferdigheter og iverksette utdanningstiltak innenfor aquakulturområdet i Østersjøen.
  • Fremme aksept for oppdrettsfisk og akvakultur blant BSR-borgere,

Prosjektet bringer sammen 12 partnere fra 7 land innenfor politisk, faglig og økonomisk sektor. Partnerskapet vil bli supplert med 21 tilknyttede organisasjoner fra åtte land.

Norsk prosjekteier

Norsk sjømatsenter

Prosjektperiode

09.06.2011 - 08.03.2014

Budsjett

Total: 2 4999 080 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.aquafima.eu/

Andre partnere

State Development Cooperation Mecklenburg-Vorpommern, Rostock Business and Technology Development GmbH, University of Rostock, EUCC – The Coastal Union Germany, Fishery Local Action Group “Rybacka Brac Mierzei”, Institute for European Initiatives, Klaipeda University, Environmental Development Association, Ministry of Environment Protection and Regional Development of Latvia, ESTONIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES, Eurofish.