Animal Sensor Networks

Forskerteamet ved Bioforsk Nord Tjøtta og Høgskolen i Narvik vil bidra til å videreutvikle det grenseoverskridende nettverket mellom forskergrupper innen dette fagområdet innen regionen Botnia-Atlantica. I denne arbeidspakken ligger også administrasjon, rapportering og publisering av resultater fra prosjektet.

Tjøtta vil være den fysiske lokaliteten for utprøving av utstyret på produksjonsdyr. Her er det tre forsøksfjøs med til sammen 350 vinterfôra søyer og plass til 70 ammekyr samt store beitearealer tilgjengelig for forskning. Noe av utstyret skal også testes på rein. Det er videre inngått et samarbeid med teknologimiljøet ved Høgskolen i Narvik samt de norske bedriftene Telespor, NoFence og Biocontrol/Os ID, som alle vil kunne bidra med den videre utviklingen av elektroniske overvåkningssystemer for beitedyr.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Narvik

Prosjektperiode

28.06.2012 - 01.07.2015