Interreg A finansierer utviklingsprosjekter på tvers av Norges grenser med nabolandene Sverige, Danmark og Finland. Offentlige, private og frivillige aktører kan søke.