Skal løfte turistnæringen på begge sider av grensen mellom Sverige og Norge

Foto: Viken foto og video

Reiselivsaktørene Visit Østfold og Svinesundskomiteen har fått innvilget midler fra Interreg Sverige-Norge for å styrke satsingen på turistnæringen regionalt. Gjennom interreg-prosjektet Besøksnæringen 2.0 skal forbindelser og kompetanse styrkes på begge sider av riksgrensen med spesielt søkelys på bedrifter i turistbransjen.

Vil tilføre kompetanse og spennende verktøy

Dette er fantastiske nyheter for grenseregionen. Gjennom dette prosjektet kan vi tilføre regionen ny kompetanse og spennende verktøy innen bærekraft, digitalisering og en felles kommunikasjon. Målet er å styrke turistnæringen og bidra til bedre synlighet for regionen, forteller Else-Marie Guldahl, prosjektansvarlig i Visit Østfold sammen med Svinesundskomiteen.

Else-Marie Guldahl, prosjektansvarlig i Visit Østfold sammen med Svinesundskomiteen.

Svinesundskomiteen er et politisk samarbeid mellom svenske og norske kommuner, Viken fylkeskommune og Vestre Gøtalandsregionen for å løfte mulighetene, næringslivet og utviklingen i regionen. Sammen med destinasjonsselskapene Isarpsborg, Visit Indre Østfold og Destinasjon Halden jobber Visit Østfold i dette prosjektet for å markedsføre Østfold som turistmål. Sammen med partnere i Østfoldmuseene, KulturIT, INSPIRIA science center og RISE skal de samarbeide for å løfte en viktig bransje.

Styrke konkurransekraft og grønn omstilling

Målet med prosjektet Besøksnæringen 2.0 er å styrke konkurransekraften og den grønne omstillingen til bedrifter i turist- og servicebransjen i grenseregionen. Bærekraftig utvikling er blant bransjens største utfordringer, men dette skal reiselivs-aktørene nå sette mer fokus på.

Besøksnæringen 2.0 skal jobbe for å heve kompetansen innen bærekraft og sirkulær forretningsutvikling. Videre vil de fremme bærekraftig stedsutvikling gjennom innovasjon og digitalisering. Gjennom tett samarbeid vil de sørge for at grenseregionen blir mer synlig.

Det er et ønske at små og mellomstore bedrifter skal følges bedre opp slik at morgendagens bærekraftsmål i næringen møtes. Besøksnæringen 2.0 har fått midler fra Interreg Sverige-Norge for å drifte prosjektet i tre år.

Prosjektets partnere skal sammen utvikle og teste nytt innhold som skal løfte reiselivsnæringen og gi positive ringvirkninger til Østfold, Bohuslän og Dalsland i sin helhet, påpeker prosjektansvarlig Guldahl i Visit Østfold.

Prosjektdeltakere samlet til oppstartsmøte for Interreg-prosjektet Besöksnäringen 2.0
Prosjektdeltakere samlet til oppstartsmøte for Interreg-prosjektet Besöksnäringen 2.0.
Fra venstre: Grete Flæsen Elgetun; Visit Indre, Helge Bjørneby; Prosessleder forprosjektet, Gina Finsrud; Halden kommune, Else-Marie Andersen; Prosjektleder Besøksnæringen 2.0 for Visit Østfold, Cecilia Nilsson; Svinesundskomiteen, Åsa Massleberg; Strømstad turist, Camilla Spennare; Tidligere prosjektleder forprosjekt, Frida Klang; Tanum Turist

Partnerne i Besøksnæringen 2.0

Kontakt

Else-Marie Guldahl

Visit Østfold

Else-marie.guldahl@inspiria.no

+47 90 52 35 04

Prosjektansvarlig for Besøksnæringen 2.0

Helmik Slora Kristiansen

Innlandet fylkeskommune

+47 47 02 86 18

helmik.slora.kristiansen@innlandetfylke.no

Rådgiver Interreg Sverige-Norge
Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune