Reiselivskommuner samarbeider om mobilitet

Hvordan gjøre transporten til og fra større reiselivsdestinasjoner mest mulig bærekraftig? Fire norske og svenske kommuner har samarbeidet for å finne løsninger gjennom prosjektet «En smart, integrert og bærekraftig grenseregion» – SITE Mobilitet. Prosjektet ble nylig innvilget 3 millioner fra Interreg Sverige-Norge.

90 % av tilreisende kommer med bil

Malung-Sälen, Älvdalen, Trysil og Engerdal kommuner har i flere år samarbeidet om temaer på tvers av landegrensen. Regionen har rundt 25.000 innbyggere og er den mest besøkte reiselivsdestinasjonen i Norden med over 6,4 millioner gjestenetter. Trysil og Sälen er Norges og Sveriges største vinterdestinasjoner.

Klimautslipp fra transport er reiselivets store dilemma. Rundt 90 % av de tilreisende kommer i dag til regionen med bil. Dermed kommer de høyeste klimagassutslippene fra transportsektoren. Nye mobilitetsløsninger i de større byene har vist seg å endre gjestenes holdninger og vaner. I Oslo har 37 % av husstandene ikke egen bil og antall leietakere på bildelingsordninger mer enn doblet seg fra 2016 til 2019. Dette fører til både behov for, men også muligheter til å gjennomføre nye mobilitetsløsninger på reisemålene.

Støtte til reiseliv fra Interreg Sverige-Norge

Med støtte fra programmet Interreg Sverige-Norge starter nå prosjektet «En smart, integrert og bærekraftig grenseregion» – SITE Mobilitet. Dette er en videreføring av tidligere samarbeidsprosjekter om reiseliv i regionen, SITE Destination som også fikk økonomisk støtte fra Interreg.

Forprosjektet til SITE Mobilitet på studietur til Norefjell i Krødsherad kommune. Foto: Ellen Anne Bye

Store investeringer planlegges

De to kommunene Trysil og Malung-Sälen er prosjekteiere og ønsker nå å jobbe sammen om mobilitetsløsninger med minst mulig klimaavtrykk. Samtidig ønsker de å øke konkurransekraften hos små og mellomstore bedrifter. Det er planer om store reiselivs-investeringer i regionen de neste 20 årene.

Mål om større innsikt og nye løsninger for mobilitet

Målet er å kartlegge og forstå turistenes reisemønstre. Deretter ønsker man å utvikle og tilpasse nye løsninger i et samarbeid over landegrensen. Det er ikke tatt avgjørelser på hvorvidt man skal erstatte privatbiler eller fokusere på konkrete transportløsninger, eller andre tekniske løsninger. Ved å identifisere mangler og behov blant turistene håper man å finne frem til konkrete løsninger som apper eller andre typer verktøy i fellesskap.

Prosjektteamet har blant annet vært på studietur til Norefjell for å se på selvkjørende busser som en del av forprosjektet for SITE.

Bente Hagen, kommunalsjef Samfunnsutvikling i Trysil kommune.

Det er allerede et etablert og godt samarbeid mellom fire grensekommuner hvor reiselivet står sterkt. Med tanke på at transport står for store klimautslipp, er det nødvendig å vurdere bærekraftige løsninger for mobilitet til og fra destinasjonene og innad i regionen. Dette er viktig for konkurranseevnen til bedriftene våre, og det er viktig for gjestene våre. Vi gleder oss derfor til å starte et prosjekt som ser på bærekraftig mobilitet. Vi er svært takknemlige for at Interreg og fylkeskommunen ser potensialet i dette og velger å støtte prosjektet, sier Bente Hagen, kommunalsjef Samfunnsutvikling i Trysil kommune.

Samlet verdi for det treårige prosjektet En smart, integrert og bærekraftig grenseregion er 26 millioner kroner, og Trysil kommune er tildelt 3 millioner kroner i statlig Interreg-støtte.

Bente Hagen

Trysil kommune

+47 92 21 28 94

bente.hagen@trysil.kommune.no

Kommunalsjef Samfunnsutvikling og kontaktperson for prosjektet SITE Mobilitet for Trysil kommune

Marie B. Låte

Innlandet fylkeskommune

+47 41 22 87 33

marboh@innlandetfylke.no

Rådgiver Interreg Sverige-Norge
Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune