Interreg Sverige-Norge støtter tre nye prosjekter

Interreg-prosjektene som har fått finansiering er ExpandE, Integrert grenseregion og Design, kunst og arkitektur som reisegrunn. Disse vil bidra til et sterkt samarbeid mellom Sverige og Norge. Alle prosjektene fokuserer på å utvikle grenseregionen med innovative ideer innen ulike bransjer.

Prosjektene ble prioritert av Overvåkningsutvalget for Interreg Sverige-Norge den 28. september 2022.

Totalt er det bevilget EUR 1.374.779 til prosjektene i Midt-Skandinavia. Støtten består av 1 005 538 euro fra European Regional Development Fund og 369 241 euro fra norske statlige IR-midler.

ExpandE

Prosjektet eies av Civilisationen og Vilja AS, som ønsker å styrke effektiviteten i arbeidsmarkedet ved å legge forholdene til rette for at unge langt fra arbeidsmarkedet kan bli arbeidsdyktige på andre siden av grensen. Dette skal skje gjennom digital arbeidsplassopplæring, studiebesøk og praksisplasser over grensen. Prosjektet skal også trene unge mennesker i entreprenørskap på begge sider av grensen.

Totalbudsjettet er på 448.731 euro, hvorav 194.450 euro er støtte fra European Regional Development Fund og 74.788 euro er norske IR-midler. Prosjektperioden er to år.

Kontaktpersoner er:

Tomas Fändriks, e-post: tomas@civilisationen.org, telefon: +46702778880

Lars Erik Brenna, e-post: lars.erik@vilja-vekst.no, telefon: +4748237960

Se Vekstbedriften Vilja

Integrert grenseregion

Prosjektets fokus er på integrering og samarbeid etter COVID-19 innenfor næringslivet i grenseregionene Viken og Västra Götaland. Prosjektet skal arbeide for å identifisere og løse grensehindre og arbeide for langsiktig samarbeid med åpne grenser.

Totalbudsjettet er på EUR 836.913, hvorav EUR 356.169 er støtte fra European Regional Development Fund og EUR 144.480 er norske IR-midler. Prosjektperioden er tre år.

Kontaktpersoner er:

Camilla Spennare, epost: camilla.spennare@svinesundskommitten.com, telefon: +4670862417

Tore Hansen, e-post: torehan@viken.no

Design, kunst og arkitektur som grunner til å reise

Design, kunst, friluftskunst og arkitektur er uutnyttede ressurser fra et reiselivsperspektiv i grenseregionen Värmland-InnlandetViken.

Prosjektet ønsker å øke konkurransekraften til SMB-ene i området, bidra til flere besøk, gjestedøgn og inntekter. For å øke verdien av produktene og for å skape bærekraft, må digitalisering brukes som et sentralt verktøy.

Totalbudsjettet er på 1 023 220 euro, hvorav 454 919 euro er støtte fra European Regional Development Fund og 149 973 euro er norske IR-midler. Prosjektperioden er tre år.

Kontaktpersoner er:

Jessica Carlsson, jessica.carlsson@visitvarmland.com, telefon: +46 70 673 41 88

Knut Aandal, epost: knut@akershus.com, telefon: +4790772715