Nå kan du søke om midler til samarbeid over grensa

15. juni er første søknadsfrist for å søke på EU-programmet Interreg Sverige – Norge 2021 – 2027. Neste søknadsfrist vil være 15. november.

EU-programmet Interreg Sverige – Norge gir støtte til utviklingsprosjekter i samarbeid mellom svenske og norske partnere i grenseregionen. Minst ett av disse tre kriteriene må være oppfylt for at du skal kunne søke midler fra programmet:

Hvem kan søke?

Både offentlige, private og frivillige aktører kan søke om støtte fra Interreg Sverige – Norge.

Søkere fra Innlandet og deler av Viken hører inn under programområdet kalt Sentrale Skandinavia og skal primært ha svenske prosjektpartnere fra regionene Värmland, Dalarna eller Västra Götaland. Søkere fra Trøndelag tilhører programområdet Nordens Grønne belte og skal fortrinnsvis ha prosjektpartnere fra Jämtland eller Västernorrlands län.

Her er et kart over programområdene i Interreg Sverige – Norge: (Kartet ligger på nettsida vår her).

Kart over programområdene i Interreg Sverige – Norge
Kart over programområdene i Interreg Sverige – Norge

Hva kan du søke om støtte til?

I Interreg Sverige – Norge-programmet for 2021 – 2027, kan du søke om støtte fra åtte spesifikke mål sortert under fire prioriteringer.

På nettsiden til Interreg Sverige – Norge finner du en oversikt og beskrivelse av de spesifikke målene. På samme side vil du etter hvert også finne en prosjekthåndbok som inneholder alt du trenger av detaljert informasjon for å søke et Interreg Sverige – Norge prosjekt.

Felles prosjekt – to søknadsskjemaer

Som norsk søker kan du få 50 % støtte til et prosjekt i Interreg Sverige – Norge.

Send søknad om Interreg-midler (knapp)