Kunnskapsdeling = verdiskapning!

Kunnskaps- og kompetansedeling bidrar til å skape konkurransedyktige strategier og sikre verdiskapning i Østersjøregionen.

«Smart spesialisering» er EUs strategiske arbeidsmetode for å utnytte kompetansen, næringslivet og ressursene i en region, til å utvikle nye nisjer og næringsområder. Tanken er at ved samhandle og dele kompetanse og kunnskap mellom forskning- og akademiske miljøer, industrier og offentlige myndigheter, styrker man sin europeiske konkurranseevne – som igjen vil kunne bidra til økonomiske vekst.

Viktig, men vanskelig

Selv om smart spesialisering er et viktig formål, er det likevel mange regioner som mangler metoder og institusjonelle rammer for å gjennomføre smart spesialisering på en vellykket måte. Derfor ble BSR S3 Ecosystem plattform-prosjektet (Baltic Sea Region S3 Ecosystem Platform) til. Prosjektet har som mål å legge til rette for kunnskapsdeling og diskusjon blant beslutningstakere og eksperter i Østersjøregionen, om mulighetene og utfordringene knyttet til innovasjonssystemer for økt verdiskapning for næringslivet.

I Norge har Stortinget delegert ansvaret for regional utvikling til fylkeskommunene, og det er Trøndelag fylkeskommune og koordinator Per Erik Sørås, som har ansvar for prosjektet fra norsk side:

– Strukturen og rammeverket i prosjektet kommer fra EU, men har blitt adoptert av Norge i en modifisert versjon. Trøndelag fylkeskommune har deltatt på prosjektet med intensjon om å videreutvikle strategi- og arbeidsplaner for å stryke verdiskapningen i regionen, sier han.

BSR3 Ecosystem Platform er et samarbeidsprosjekt mellom Sverige (Region Vasterbotten), Finland (The Baltic Institute of Finland, Aalto University og Lahti University of Applied Science), Tyskland (Hamburg Institute of International Economics), Litauen (Agency for Science, Innovation and Technology), Russland) (St Petersburg State Budgetary Healthcare Institution “Medical Information and Analytical Centre”) og Norge (Trøndelag fylkeskommune).

– Det har vært helt avgjørende å samarbeide tett med andre regioner for å utvikle vår egen verdiskapningsstrategi. Prosjektet har gjort det mulig å kvalitetssikre vår inngang til verdiskapning ved å få tilbakemeldinger fra andre med høyt kunnskapsnivå, blant annet Finland, som har vært en drivkraft bak dette prosjektet, forteller Sørås.

En bærekraftig fremtid

Trøndelag fylkeskommune er en region hvor skogbruk, jordbruk og havbruk har stor betydning for verdiskapning, sysselsetting og bosetting. Derfor er forsvarlig forvaltning av naturressurser helt avgjørende for regionen.

– Det å ha et bærekraftig perspektiv med fokus på sirkulærøkonomi er viktig for Trøndelag fylkeskommune. Fylkeskommunen har vedtatt en revidert strategi for verdiskapning, og BSR S3- prosjektet har bidratt i denne revideringen, sier Sørås.

Skogsvei

Prosjektet har nå gått over i en avslutningsfase, og det er dermed naturlig å evaluere og oppsummere det viktigste utbyttet av prosjektet.

– Det viktigste med prosjektet har vært å kunne få muligheten til å dele erfaringer og kompetanse på tvers av landegrenser. Vi må jo erkjenne at vi stiller sterkere samlet, og for å kunne stå i en slik posisjon må vi dele erfaringer, kunnskap og kompetanse, konkluderer Sørås.