7, 5 millioner pasienter har fått bedre behandling takket være Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak

7, 5 millioner pasienter har fått bedre behandling takket være Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak og viser at programmet har varig betydning for enkeltmennesker og samfunnet. Problemene vi opplever i samfunnet bryr seg ikke om landegrenser. Det gjør ikke løsningene heller. Dette er utgangspunktet når resultatene av støtteprogrammet for 2014 til 2020 ble presentert i juni. 139 millioner Euro har bidratt til dokumenterbare resultater med varig effekt på tvers av landegrensene.

Vi går over grensen

Programmet har bidratt med økonomisk støtte til enn rekke prosjekter i vissheten om at globale og internasjonale problemstillinger ikke kun kan løses nasjonalt. Man har videre et ansvar for at pengene som EU og Norge skal forvalte gjør nytte for både enkeltindivider og samfunnet som helhet. I region Øresund-Kattegat-Skagerak er det åpenbare allerede på plass: En lang felles historie, liknende språk og daglig bytte av personer og varer over grensen. Dette er en styrke som programmet har utnyttet til det fulle.

Dokumenterte grenseløse resultater

Resultatene fra Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak (Interreg ØKS) viser hvordan programmet bidrar til å nå FNs globale mål. Kvantitative resultater gir kjøtt og blod til beskrivelsene ved hjelp av filmer om ulike case fra prosjektene. Les mer på: interreg-oks.eu under Grenseløse resultater.

Interreg ØKS går over grensen for å skape samfunnsnytte. Mer konkret går man over grensen for

Tall som viser verdien av samarbeidet

Tidlig i programperioden ble det besluttet at alle prosjekter som fikk mer enn 2 millioner EURO i støtte skulle gjennomgå en ekstern evaluering. Statistikken som er brukt baserer seg på spørsmål som sendes ut av analysefirmaet WSP to ganger i året.

Tallene nedenfor viser resultater fra programperioden 2014-2020 og vil bli ferdigstilt våren 2023.

Noen av de konkrete resultatene fra gjennomførte ØKS prosjekter er:

Talleneviser resultater fra programperioden 2014-2020 og vil bli ferdigstilt våren 2023.
Eksempler på tall som viser verdien av samarbeidet over grensen

Se nærmere på tallene på Interreg ØKS Siffror som visar värdet av samarbete

Camillas drøm om barn ble virkelighet

Ufrivillig barnløshet regnes som en sykdom. I Skandinavia har hvert fjerde par problemer med å få barn. Takket være ReproUnion, et Interreg-prosjekt som strekker seg over grensen har flere kunnet få hjelp. En av dem er Camilla.

-Vi er så evig takknemlige for at Stine og hele laget bak ReproUnion har hjulpet oss med dette problemet. Uten de tror jeg ikke at vi hadde kunnet oppfylle drømmen om å få en familie, sier Camilla i en film, produsert av ReproUnion.

Forskning utført av ReproUnion har hjulpet Camilla å oppfylle sin drøm. Foto: ReproUnion

Forskning utført av ReproUnion har hjulpet Camilla å oppfylle sin drøm. Foto: ReproUnion

Resultatene viser at utviklingen går i ønsket retning

For å følge opp hvorvidt målene med programmet er nådd er det laget resultatindikatorer som viser om resultatene av prosjektene 1) overstiger målet i programmet, 2) om utviklingen går i rett retning eller 3) om utviklingen har beveget seg i feil retning i forhold til programmets mål.

Utviklingen av ØKS programmet har i perioden 2014-2020 gått i ønsket retning for flertallet av indikatorene både når det gjelder resultater og aktiviteter.