Mulighetene for finansiering til nye prosjekter for næringsliv, akademia og kommuner i Nord-Norge

Mer enn 50 personer fra næringsliv, akademia og kommuner med interesse for internasjonalt samarbeid deltok på møter på Mo i Rana, Bodø og i Narvik. Mange av dem har ikke vært involvert i Interreg-prosjekter tidligere. Møtene holdes i forbindelse med introduksjon av en ny programperiode og dermed ny mulighet for finansiering gjennom Interreg Aurora og Nordlig Periferi og Arktis. Begge har et tydelig fokus på bærekraft og det grønne skiftet. To møter gjenstår.

Økt kunnskap om finansiering

Møtedeltakerne har fått kunnskap om mulighetene til å få økonomisk støtte til å løse viktige samfunnsproblemer eller bidra til verdiskaping. Flere av møtedeltakere har fått mulighet til å diskutere sine prosjektideer med programmenes kontaktpunkter direkte.

-Vi håper å se mange av disse prosjektideene som søknader i første søknadsrunde, sier Zdenek Dvorak, kontaktpunkt for Interreg Nordlig Periferi og Arktis.

Zdenek Dvorak, kontaktpunkt for Interreg Nordlig Periferi og Arktis
Zdenek Dvorak, kontaktpunkt for Interreg Nordlig Periferi og Arktis

Ny programperiode i begge programmene har et tydelig fokus på bærekraft og det grønne skiftet i grenseområdene mellom Sverige, Finland, Norge og Sápmi og hele den europeiske Arktiske sonen. Områdene som dekkes har store natur- og energiressurser, rik kultur og livskraftige samfunn og ta vare på.

Enklere å søke

Programmene har innført en del forenklinger som skal gjøre det enklere for bedrifter, kommuner og andre organisasjoner til å være med, selv om de ikke har erfaring med internasjonale prosjekter fra tidligere.

Interreg Aurora er det eneste nye Interreg programmet i EU. Programmet har innført flere forenklinger slik at terskelen for så delta i Interreg prosjekter er lavere. Særlig er disse rettet mot små aktører. Med dette har man gått tilbake til grunnideen med Interreg-programmene, der det er større fokus på folk-folk samarbeid og mobilisere små lokal samfunn.

-Å jobbe internasjonalt er morsomt, interessant og givende, sier norsk koordinator for Interreg Aurora, Ian Jawahir , entusiastisk.

Ian Jawahir, norsk koordinator for  Interreg Aurora
Ian Jawahir, norsk koordinator for  Interreg Aurora 

Om møteserien

Nordland fylkeskommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Sametinget inviterer til infomøte om mulighetene i internasjonale finansieringsordninger som skal bidra til å styrke Nord-Norge i 2021–2027.

EUs Interreg-programmer Interreg Aurora inkl. delområde Sápmi og Interreg Nordlig Periferi og Arktis
(NPA), samt Nordisk Atlantsamarbeid (NORA) i regi av Nordisk Ministerråd og EUs forsknings- og
innovasjonsprogram Horisont Europa.

Tre av fem infomøter er avholdt. De neste avholdes:

Les om infoturnéen her.

Her er lenken til påmeldingskjema. Vennligst velg en av byene der du vil delta på møte.

Påmeldingsfrist: 1 uke før datoen for arrangementet du vil delta på.

Last ned program og informasjon her Inforturné V22_annonse