Et helt nytt samarbeidsprogram er lansert. Si hei til Interreg Aurora!

Nylig var det Kick-off for det helt nye Interreg-programmet Aurora. Det er dermed klart for å styrke samarbeidet over grensene nord i Sverige, Norge, Finland og Sápmi. Programmet har stor verdi for Norge og det legges opp til flere og mindre prosjekter. Det blir også en enklere prosess for å få økonomisk støtte til gjennomføring. Første utlysning åpner 21. juni.

Interreg Aurora er et nytt EU-program for budsjettperioden 2021 – 2027. Programmet er et ledd i å koble EUs Green Deal-strategien med nasjonale planer med regionale og lokale utviklingsplanene i de områdene som kan søke støtte. Aurora erstatter programmene Nord og Botnia-Atlantica.

Overordnede mål om bærekraft og inkludering

Det overordnede målet med Interreg Aurora er å bidra til samarbeid på tvers av landegrensene. Det skal styrke programområdets konkurransekraft, bærekraft og attraktivitet gjennom sosial inkludering, digitalisering og grønn omstilling. Aurora – som betyr både «nordlys» og «en ny dag» vil gi økonomisk støtte til samarbeidsprosjekter innenfor

Formålet med Interreg Aurora er å finne felles løsninger på felles problemer innen de prioriterte områdene gjennom samarbeid.

Se presentasjonsfilm om Auroraprogrammet her.

Vektla den samiske regionen Sápmi

Programområdet dekker den tradisjonelle samiske regionen – Sápmi. I sin presentasjon på Kick-off for programmet la Pascal Boijmans spesielt vekt på at programmet er en viktig ressurs for å ivareta og utvikle samisk kulturarv, tradisjonell kunnskap, små og mellomstore bedrifter og de samiske språkene. Boijmans er sjef for avdelingen for regional- og byutvikling i EU-kommisjonen.

Boijmans vektla betydningen av folk-til-folk samarbeid og grasrot-prosjekter som nå også er forankret i forordningene til EU. Dette viser at EU har beveget seg i en retning som treffer virkeligheten til mange aktører i grenseregionene bedre enn før, ikke minst i Nord, ifølge Boijmans.

Han skrøt videre av at Aurora har mye godt å bygge på fra de to tidligere programmene Nord og Botnia-Atlantica og at det grønne skiftet er godt ivaretatt.

Ifølge Ian Jawahir har EU kommisjonen har vært aktive deltagere i programutviklingen og på den måten gode støttespillere i en krevende prosess. Ian Jawahir er ansvarlig for organisering av Aurora programmet i Norge på vegne av Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Mr Pascal Boijmans, Head of Unit, European Commission - Directorate-General for Regional and Urban Policy
Mr Pascal Boijmans, Head of Unit, European Commission – Directorate-General for Regional and Urban Policy

Last ned Bojimans presentasjon her: Pascal Boijmans presentation Aurora Kickoff

Aurora er viktig for Norge

Norsk koordinator for Aurora programmet, Ian Jawahir, avsluttet workshoppen med å si at programmet vil være godt egnet for å vekke interesse blant norske deltakere. Dette skyldes programmets vidtrekkende mål om bærekraft og inkludering og ikke minst samarbeid i nord, som er viktigere enn noen gang i den tiden vi lever i.

Programmet kan bidra til å etablere nettverk, dele kunnskap og erfaringer for å styrke lokalsamfunn og bedrifter. På den måten kan man utvikle nye varer og tjenester på en grønn og bærekraftig måte. Norge har gode muligheter og ekspertise på mange områder og løsninger som kan deles. Deltakelse i partnerskap og samarbeidsprosjekter vil gi mulighet til å bygge videre på gode eksempler og ikke minst å forbedre eget arbeid og tjenestetilbud.

Samarbeid gir deltakere kunnskap om markedet og verdikjeder og mulighet for å vise frem sine resultater for et større publikum. Grønne og blå verdiprogrammer i Norge vil kunne dra stor nytte av Interreg programmer som Aurora.

-For at vi skal oppnå disse fordelene krever det at Norge setter av nok midler til norsk deltakelse, slik at rammebetingelsene blir forutsigbare for prosjektdeltakerne, sier Jawahir.

Ian Jawahir, Norsk koordinator for Aurora programmet
Ian Jawahir, Norsk koordinator for Aurora programmet

Blir enklere for nye deltakere

Jawahir vektla at det skal bli enklere for nye deltakere både å søke og få støtte til nye samarbeidsprosjekter. Det legges nå opp til at programmet vil støtte flere og mindre prosjekter enn tidligere.

-Aurora legger vekt på at det skal bli lavere terskel for deltakelse, en betydelig forenkling av formalitetene og en harmonisering av de overordnede målene, sa Jawahir til slutt.

Første utlysning i juni

Den første utlysningen av midler i Aurora programmet er satt til 21. juni og vil være åpen frem til 23. august 2022. Så fort den er tilgjengelig vil den bli lagt ut på Interreg.no under utlysninger, så følg med.