VälTel vil utvikle teknologiske løsninger for helse og omsorg med pasienter og brukere i fokus

VälTel 2.0. utforsker hvordan økt kunnskap om innovasjonsprosesser, digitalisering og ny teknologi kan forbedre helse- og omsorgstjenester. Dette kalles velferdsteknologi. Dette skal gjøre tjenestene mer likeverdige ved å legge vekt på pasientene, brukere og innbyggernes behov i utviklingsprosessen.

Velferdsteknologi med mennesker i sentrum

Velferdsteknologi kan fungere som en støttefunksjon i hjemmet ditt, eller forhindre og supplere ulike typer pleie- og omsorgsbehov. I VälTel 2.0 kartlegger, tester og evaluerer vi arbeidsmetoder som kan øke pasientsikkerheten og skape en mer tilpasset, fleksibel og transparent behandling.

Ved å plassere mennesker i sentrum for nye arbeidsmetoder og innovative teknologier, ønsker vi å skape forutsetninger for god og lik omsorg, uansett hvor i landet, regionen, kommunen eller livet du befinner deg.

Utvikling av gode hjelpemidler

 -Det er brukerne i dagliglivet vi ønsker å nå. Utfordringen for prosjektet er å utvikle kultur og arbeidsprosesser i organisasjonene for å utvikle gode hjelpemidler. Dette gjør vi ved å fremme en kultur for innovativ tekning, digital modenhet og arbeidsprosesser. Dette skal skje i samarbeidet mellom private og offentlige aktører. Vi mener altså at fremtidens helsetjenester må baseres på hverdagssituasjoner, drømmer og behov, sier norsk prosjektleder Åsmund Bang ved Helse Nord-Trøndelag.

 Åsmund Bank holder foredrag på workshop med næringslivsaktører i oktober 2021
Åsmund Bank holder foredrag på workshop med næringslivsaktører i oktober 2021

Prosjektet har blitt løftet fram som et godt eksempel i flere sammenhenger. De har presentert prosjektet på internasjonal helsekonferanse i Brussel, og de deltok med presentasjon under den store regionalkonferansen i Brussel i 2020.

Styrket endringskapasitet i offentlig sektor

For at man skal lykkes med å utvikle en konkurransedyktig helsenæring i Norden er de viktig at det jobbes aktivt med å tilrettelegge for innovasjon, digitalisering og uttesting i offentlig sektor. Offentlig sektor må bli dyktige til å teste ut og tilegne seg ny kunnskap. Det tar tid å utvikle en slik kultur og dette prosjektet vil bidra til at man utvikler en viktig grunnmur med infrastruktur for en slik utvikling.

Resultatet av arbeidet vil være styrket kapasitet til endring, infrastruktur for uttesting og et økt antall vellykkede teknologiprosjekter i offentlig sektor. Effektene av dette arbeidet vil føre til en bedre hverdag både for pasienter og ansatte i helse og omsorgsbransjen.

Fakta om VälTel 2.0

Prosjektet VälTel 2.0 bygger på resultatene fra interregprosjektet VälTel som avsluttes desember 2019. I prosjektet samarbeider Östersunds kommunRegion Jämtland-HärjedalenÅre kommunMittuniversitetet og Nord-Trøndelag for å finne morgendagens helseløsninger.

[faktaboks tittel=»VälTel 2.0 forventes å bidra til:»]
– Økt tempo for innovasjon i offentlige virksomheter
– Økt pasientsikkerhet
– Effektivisering av arbeidsprosesser
– Lik tilgang til helse- og omsorgstilbud
– Økt livskvalitet og forbedret helse hos innbyggerne i vårt område
Prosjektet bidrar også til mer effektive utviklingsprosesser i helsesektoren både på norsk og svensk side. [/faktaboks] 

Kommuner og bedrifter som samarbeider om prosjektet på norsk side

Namsos kommune
Steinkjer kommune
Levanger kommune
Stjørdal kommune
Helse Nord-Trøndelag
Proneo
T:lab
NTNU Technology and Transfer AS
NTNU

Hovedaktører på svensk side

Åre kommun
Östersund kommun
Region Jämtland og Härjedalen