Hva har Interreg Nordlig Periferi og Arktis oppnådd i programperiode 2014-2020?

Interreg Nordlig Periferi og Arktis (NPA) presenterer resultater av transnasjonalt samarbeid gjennomført med støtte fra programmet der 124 prosjekter med 390 prosjektpartnere har jobbet sammen.

Ønsker du mer informasjon mulighetene i Interreg Nordlig Periferi og Arktis? Ta kontakt norsk kontaktpunkt Zdenek Dvorak: zdedvo@nfk.no.