EU og UD er enige: Norges bidrag i Østersjø-samarbeidet er viktig

Torsdag 25. februar arrangerte Østlandssamarbeidet, i samarbeid med UD og den norske delegasjonen i Brussel, webinaret «Norway & the EU – EUSBSR Action Plan enabling neighbourhood cooperation.» Hovedtemaet for webinaret var Norges bidrag til Østersjø-samarbeidet – resultater og muligheter.

Webinaret ble holdt på engelsk, over nett, og samlet rundt åtti deltakere fra hele Europa.

På programmet stod både norske bidragsytere og koordinatorer i Østersjø-samarbeidet, samt representanter fra Utenriksdepartementet, EU-kommisjonen og Tysklands utenriksdepartement.

Per Strand Sjaastad, nestleder ved den norske EU-delegasjonen, innledet webinaret. Sjaastad pekte på at Norges rolle i Østersjø-strategien ser ut til å vokse, og introduserte to konkrete eksempler hvor Norge har bidratt aktivt, nemlig innen shipping (STM BALT SAFE) og energieffektivisering av bygg (EFFECT4Buildings).

Gjør maritim ferdsel tryggere

STM BALT SAFE-samarbeidet tar sikte på å gjøre navigasjon tryggere ved å innføre Sea Traffic Management-systemet. Dette systemet gjør det mulig å få oversikt over og dele transportruter for tankskip i Østersjøen digitalt. Det norske Kystverket deltar i samarbeidet, og avdelingsleder Jon Leon Ervik presenterte samarbeidets mål under webinaret.

– Shipping spiller en enormt viktig rolle i Østersjø-samarbeidet. Østersjøen er et av verdens mest trafikkerte maritime områder, og all form for transport til innhavet må gå gjennom norsk farvann. Derfor er økt sikkerhet av stor viktighet for Norge, påpekte Ervik.

Energieffektiviserer bygg

I det andre eksempelet fikk tilhørerne vite at bygg i dag står for hele 40% av energiforbruket og 36% av CO2-utslippene i EU. EFFECT4Buildings-samarbeidet tar sikte på å øke energieffektiviteten i offentlige bygninger i Østersjø-regionen gjennom en rekke virkemidler. Innlandet fylkeskommune er Norges representant i samarbeidet, og prosjektkoordinator Liv Randi Lindseth fortalte entusiastisk om Norges fotavtrykk i prosjektet.

– Gjennom EFFECT4Buildings har man blant annet utviklet brukervennlige guider til energibesparende tiltak som kan bli tatt i bruk av byggeiere. Innlandet har ledet arbeidet med å strømlinjeforme et av de viktigste virkemidlene, nemlig energisparing med resultatsgaranti, fortalte Lindseth.

Ny handlingsplan godkjent i februar

Høyt på agendaen for webinaret sto også den nye handlingsplanen for Østersjø-strategien som ble godkjent av EU-kommisjonen 17. februar.

– I den nye handlingsplanen løftes samarbeid med EUs naboland, som i Østersjø-strategien er definert til å være Hviterussland, Island, Norge og Russland, inn som en viktig del av alle politikkområdene i strategien, forklarte Johan Magnusson fra EU-kommisjonen.

Handlingsplanen gir Norge mulighet til ytterliggere å involvere seg i initiativ knyttet til EUs grønne giv. Seniorrådgiver i UD, Olav Berstad, løftet frem grønn shipping, klimanøytral transport og karbonfangst og -lagring som noen av områdene Norge særlig kan bidra til.

– Vi ser Østersjø-strategien som en grasrotstilnærming til tettere sammenknytning. Det er også et redskap for å oppnå FNs bærekraftsmål, konkluderte Berstad.

HER kan du lese mer om seminaret på Østersjøstrategiens hjemmesider.

Og HER finner du Østlandssamarbeidets dekning av seminaret.

(PS: Tegningen som oppsummerer innholdet i webinaret ble laget av den polske kunstneren Bogumiła Ratajczak mens webinaret pågikk!)