Nordsjøkonferansen mot nye horisonter

Nordsjøprogrammet går inn i en ny Interreg, periode, og årets konferanse lyder det passende navnet «Mot nye horisonter». Den heldigitale konferanse går av stabelen 10. november kl. 10-13.

Konferansen avholdes som et samarbeid mellom Nordsjøkommisjonen og Nordsjøprogrammet er arrangører av konferansen.

Mot en ny programperiode

I den innledende plenumsdiskusjonen vil deltagerne stifte nærmere bekjentskap med Nordsjøkommisjonens Nordsjøstrategi 2030, samt den nye programperioden for Nordsjøprogrammet. Dette etterfølges av seks interaktive workshops hvor det blir rom for å diskutere noen av de mest fremtredende temaene i Nordsjøregionen.

Konferansen avsluttes med Nordsjøprogrammets foto- og videokonkurranse, samt en avsluttende plenumssamling.

Virtuelle møterom

Deltagerne har også anledning til å booke deres eget virtuelle møterom i tidsrommet 13-00-14.00, hvor det kan organiseres egne workshops og samtalegrupper. Her er det førstemann-til-mølla prinsippet som gjelder.

Om Nordsjøprogrammet

Nordsjøprogrammet er et transnasjonalt samarbeidsprogram mellom sju land med kystlinje mot Nordsjøen. Fram mot 2020 har programmet bidratt til smart, inkluderende og bærekraftig vekst i Europa ved å fremme bedre tilgjengelighet, bærekraftig transport og miljøtiltak i hele regionen.

HER finner du mer informasjon om konferansen, samt påmeldingslenke.