Fremtidens byer som motorer urban og regional planlegging

COVID-19 stakk kjepper i hjulene for de fleste utviklingsstrategier i EU. Men i 2020 skal det stakes ut en ny kurs for fremtidens urbane utviklingsstrategier.

Tyskland overtok i år formannskapet i Det europeisk råd, også kjent som EUs toppmøte. Samtidig har også EUs utviklingspolicy for byer, Leipzig-charter, blitt fornyet. Med dette som bakteppe er det behov for ideer og innspill på hvordan rådet og policyen kan sikre byene som verdifulle utviklingsarenaer for regional og urban utvikling.

EU som katalysator for robuste byer

Den tyske foreningen for boliger og byromsutvikling, samt Tysklands direktorat for bygg- og samfunnsplanlegging står for web-arrangementet som går av stabelen i dag 18. september kl. 10.00. Arrangementet er en del av en serie med web-forelesinger som går over tre dager.

Målet for den digitale konferanserekken er å finne svar på følgende spørsmål:

URBACT presenterer City labs

Interreg-programmet URBACT, vil presentere city labs, et initiativ hvor URBACT har jobbet sammen med flere byer i Europa for å se hvordan Leipzig Charter kan implementeres i urbane utviklingsprosesser.

Om Leipzig Charter

EUs Leipzig Charter (oppkalt etter byen hvor den ble underskrevet), er et sett med prinsipper for en integrert byutvikling i Europa. Traktaten fremmer særlig en større involvering av innbygger i politiske prosesser, samt inkludering av byområder preget av utenforskap og sosiale utfordringer.

Web-konferansen strømmes live HER.