Nå kan du søke om midler til forprosjekter i Østersjøregionen

Det koster å skape gode og grenseoverskridende tiltak. Tid, penger, nettverksarbeid og andre viktige ressurser er helt essensielt for å utvikle langsiktige merverdier for Europas befolkning.

Østersjøprogrammet utlyser ikke flere midler til ordinære prosjekter for denne perioden. Men via programmet kan man nå søke om midler til forprosjekter, eller såkalte «Seed Money».

Formålet med «Seed Money» er å finansiere forberedende prosjekter i henhold til Østersjøstrategiens handlingsplan. Med «Seed Money», kan prosjekter som planlegger å etablere nye prosjekter i neste Interreg-periode, være ute i god tid med å finne relevante partnere og legge grunnlaget for gode hovedsøknader.

Utlysningen åpnet 5. november og stenger 9. desember.

Hvilke prosjekter finansieres?
Alle tematiske områder som dekkes av Østersjøstrategiens handlingsplan, kan finansieres. Handlingsplanen identifiserer tre grenseoverskridende utfordringer regionen står overfor: Redde havmiljøet, styrke kommunikasjonen og øke velstand. Videre har strategien identifisert 13 policy-områder og fire horisontale «actions», hvor strategien kan bidra til å skape konkrete løsninger på regionale utfordringer.

For norske aktører vil Østersjøprogrammet være den mest relevante inngangskanalen for fremtidige hovedsøknader, men forprosjektmidlene kan brukes til å forberede søknader til alle relevante finansieringskilder for europeisk samarbeid i Østersjøregionen (H2020, Erasmus+, BONUS m.fl.).

For å sikre at søknaden faller inn under strategiens mål og delmål, bes søkere om å ta kontakt med koordinatorene for strategiens policy-områder og horisontale handlingsstrategier (PAC/HAC) i forkant. Dette for å kvalitetssikre at søknadene er relevante, men også på grunn av mulige endringer i den nye handlingsplanen.

HER finner man oversikten over programmets koordinatorer.

Hvordan gjør man det?
Prosjekter som ønsker å søke om «Seed Money» må gjennomgå en to-stegs søknadsprosess.

Steg 1: Utvelgelse av prosjekter

Steg 2: Hovedsøknader sendes inn

Se HER for nærmere informasjon om «Seed Money» og søknadsprosessen.